0174-404 777 info@vlvk.nl

Opleidingen:
veilig werken met gevaarlijke stoffen (ADR)

Iedere twee jaar wordt de ADR wetgeving herzien en aangevuld. VLVK volgt deze wijzigingen op de voet en zorgt dat de trainingen die zij geven altijd voorzien zijn van de laatste wet- en regelgeving.

Als er binnen jouw organisatie gevaarlijke stoffen voorkomen dan dien je alle medewerkers die hier mogelijk mee te maken kunnen krijgen voorlichting te geven. De wettelijke achtergrond van deze training vind je terug in de ADR wetgeving onder artikel 1.3. en moet worden uitgevoerd door een ADR veiligheidsadviseur. Deelnemers aan deze training zijn natuurlijk de uitvoerende medewerkers, maar ook bedrijfshulpverleners en medewerkers die betrokken zijn bij de administratieve afhandeling komen in aanmerking.

Opslag gevaarlijke stoffen

Wanneer je werkt met (verpakte) gevaarlijke stoffen is het van groot belang dat deze veilig worden opgeslagen. De opslag van de stoffen zijn vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De meest voorkomende is PGS15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Maar ook andere PGS regels kunnen voor jouw organisatie van belang zijn.

Voorafgaande aan de training opslag gevaarlijke stoffen voeren wij meestal een ADR veiligheidsscan uit. Daarmee sluit de training naadloos aan op de situatie bij jou op locatie en is dit direct herkenbaar en toepasbaar voor de deelnemers.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Indien je zelf vervoerder bent van gevaarlijke stoffen, dient de chauffeur te beschikken over een ADR-diploma. Er zijn diverse modaliteiten beschikbaar, beginnend bij ADR basis en vervolgens aan te vullen met specialisaties zoals tank, klasse 1 (explosief) en klasse 7 (radioactief). VLVK werkt samen met ADR-gecertificeerde opleiders die deze trainingen voor jouw organisatie kunnen verzorgen. Voor beroepschauffeurs kan deze opleiding ook meetellen voor de verplichte bijscholing in het kader van code 95.

Wil je meer weten over het veilig werken met gevaarlijke stoffen? Of kunnen we je helpen met een probleem omtrent de opslag of het vervoer van gevaarlijke stoffen? Neem gerust even contact met ons op. We denken graag met je mee!

VLVK Opleiding Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Samen over nadenken?

Bij VLVK Advies denken we graag met je mee! Deel hier je vraag en we nemen contact met je op om samen van gedachten te wisselen.

12 + 3 =