+31 6 - 493 972 97 info@vlvk.nl

VLVK VEILIGHEIDSKUNDIG ADVIES

Praktijkgerichte
voorlichting
op MAAT

Een nieuwe, veiliger manier van werken begint bij voldoende kennis over risico’s en veiligheidsmaatregelen deze zo klein mogelijk te houden. 

INVESTEER IN KENNIS 
& INNOVATIE

Nieuwe technieken, veiligheidsvoorschriften en hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat er nieuwe kennis aan uw medewerkers moet worden overgedragen. VLVK stelt opleidingen en trainingen op maat samen, waardoor er alleen relevante kennis wordt aangeboden. Dit vergroot de kennisoverdracht, waardoor uw investering een hoog rendement oplevert.

Werkgevers zijn vanuit ARBO-wetgeving verplicht werknemers voldoende instructies te geven voor hun werkzaamheden. VLVK ontwikkelt een training/ cursus/ toolbox specifiek voor de situatie binnen uw bedrijf. Medewerkers zullen essentiële informatie sneller oppikken, omdat er geen irrelevante informatie wordt geboden. Bij het samenstellen van een training worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Welke werkzaamheden zijn er?
  2. Welke risico’s horen daarbij?
  3. Welke kennis kan voor verschillende functieniveaus een bijdrage leveren aan veiligheid en kwaliteit?

VLVK is geeft onafhankelijk advies over opleiden of bijscholen van personeel. Trainingen of cursussen worden ook door ons uitgevoerd, wanneer er specialistische kennis aan bod komt beschikt VLVK over een groot netwerk van specialisten om diverse trainingen uit te voeren.

VLVK is uniek in maatwerk opleidingen, iedere opleiding wordt inhoudelijk afgestemd op uw bedrijf, werksituatie en het personeel dat de training volgt. Door kwalitatief goede trainingen groeit de kennis in organisatie, wordt materieel beter gebruikt en zullen er minder incidenten voorkomen. Resultaat: lager verzuim, minder vertragingen en hogere kwaliteit van het opgeleverde werk.

GEVAARLIJKE STOFFEN
ADR/ PGS 15

Werken met gevaarlijke stoffen brengt altijd risico’s met zich mee voor mens en omgeving. Voor het transport van gevaarlijke stoffen is ADR wetgeving opgesteld. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS15) is een meer praktische invulling van de soms complexe adr-wetgeving. 

Alle medewerkers die in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen moeten zijn getraind hoe hiermee om te gaan. Uitgangspunt is het kunnen herkennen van verschillende gevaarlijke stoffen, bekend zijn met gevaren en -gevaaraanduidingen en het vinden en raadplegen van informatie om in ieder scenario juist te handelen.

VLVK traint mensen specifiek op de manier van opslag, vervoer en de verwerking van gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. VLVK stemt opleidingen nauwkeurig af op de situatie binnen uw bedrijf. Hierdoor is er maximale kennisoverdracht en wordt overbodige informatie vermeden. Het resultaat: Meer kennis over arbeidsrisico’s bij personeel, minder incidenten, ongevallen en bijkomende schade en vertragingen.

VCA TOOLBOX

De ‘VCA toolbox’ is ontwikkeld vanuit VCA regelgeving om een praktisch middel te hebben waarmee veiligheid een actueel thema blijft. Ook is het een goede manier om de communicatie tussen leidinggevenden en uitvoerend personeel te bevorderen. De toolbox bestaat uit een korte presentatie over een thema omtrent veiligheid, waarna hierover van gedachten gewisseld wordt. 

VLVK voert werkplekbezoeken uit, samen met de VGM-functionaris wordt iedere werkplek nauwkeurig bekeken. VLVK bepaalt op basis van het werkplekbezoek, de bedrijfscultuur en het type werkzaamheden welke onderwerpen relevant zijn voor een toolbox meeting. De presentatie kan door VLVK verzorgd worden, maar deze kan ook door de VGM-functionaris gegeven worden.

Door regelmatig een toolbox-meeting te houden blijft veiligheid continu een belangrijk onderwerp, ontstaan er goede communicatielijnen tussen management en uitvoerend personeel. Een goede manier om veiligheid en de cohesie binnen uw bedrijf te bevorderen!

INTERN TRANSPORT

In de praktijk is er doorgaans weinig tijd om iedere medewerker uitgebreid instructies te geven over juist gebruik van transportmiddelen. Hierdoor ontstaat een situatie waarin werknemers zich niet bewust zijn van risico’s en neemt het risico op incidenten toe.

Veel bedrijfsongevallen vinden plaats met interne transportmiddelen, dergelijke incidenten staan in de top 5 van meest voorkomende ongevallen.

VLVK ontwikkelt trainingen altijd op maat en verzorgt trainingen Intern Transport afgestemd op de transportmiddelen die in uw bedrijf gebruikt worden. Hierdoor krijgen medewerkers alleen de informatie die zij nodig hebben, over transportmiddelen die zij daadwerkelijk gebruiken.

Het resultaat? Meer veiligheid op de werkvloer, groter kennisniveau onder personeel en optimaal gebruik van transportmiddelen. Hierdoor ontstaan minder schadegevallen, incidenten, ongevallen en verzuim.

 

 

TRAIN DE TRAINER

Het kan uitermate handig zijn een medewerker in huis te hebben die interne trainingen verzorgt. Het regelmatig onder de aandacht brengen van belangrijke onderwerpen, zorgt voor een hoger veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. Na verloop van tijd zakt kennis weer weg, herhaling haalt deze kennis weer naar boven en zorgt ervoor dat de informatie top-of-mind blijft.

Ook wanneer u regelmatig nieuwe medewerkers wilt trainen, is een interne trainer een uitkomst. Uw medewerkers hebben daarnaast altijd iemand in de buurt waar vragen aan kunnen worden gesteld. De trainer leert om zelf te signaleren welke onderwerpen relevant zijn en hierop zelfstandig een training te ontwikkelen. Uiteraard kan de trainer altijd bij VLVK terecht voor inhoudelijk advies of om informatie inhoudelijk te verifiëren.