+31 6 - 493 972 97 info@vlvk.nl

VLVK VEILIGHEIDSKUNDIG ADVIES

DE KROON
OP HET WERK

Om getroffen maatregelen en veiligheid van werkprocessen te toetsen, kan er een onafhankelijke certificering worden aangevraagd. Bijvoorbeeld ISO 9001, waarin aandacht voor veiligheid centraal staat.

WAAROM CERTIFICEREN?

Certificeringen zijn zijn een uitstekende manier om maatregelen en werkprocessen onafhankelijk te toetsen. Daarbij hebben zij een sterke communicatieve waarde omdat objectief is vastgesteld dat uw organisatie voldoet aan gestelde eisen. In veel gevallen is een certificering verplicht, ook zijn er bedrijven die hun toeleveranciers verplicht stellen via een ISO-norm te werken.

VLVK ondersteunt bedrijven bij het verkrijgen van certificeringen op het gebied van veiligheid (VCA)kwaliteitsmanagement (ISO9001) en onderhoud van pompsystemen (KIWA BRLk14020).

VCA
CERTIFICERING

VCA staat voor Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers. Met deze richtlijnen wordt de veiligheid voor medewerkers en de omgeving gewaarborgd. Het belangrijkste doel van deze certificering is dat aangetoond wordt dat uw bedrijf gestructureerd met veiligheid omgaat en hier continu verbeteringen in doorvoert. Hiertoe moet er een functioneel veilgheidsmanagementssysteem operationeel zijn.

VLVK bereidt uw organisatie voor op de certificering en neemt het aanvraagtraject volledig uit handen. Wij zijn altijd op de hoogte van de meest recente VCA-voorschriften en kunnen dit praktisch toepassen op de werkomstandigheden bij uw bedrijf

Wanneer uw VGM-functionaris niet beschikt over het diploma middelbare veiligheidskunde of preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2, bent u verplicht aantoonbaar een beroep te doen op een deskundige. Dit kan een andere medewerker zijn die daartoe opgeleid is of een externe adviseur. VLVK kan u hierin ondersteunen als externe deskundige.

Het veiligheidsbeleid wordt samengevat in een overzichtelijk document of een interactief dashboard. Dit kan dienen als naslagwerk voor medewerkers of als tool om incidenten te melden en te verhelpen. Een sterk beleid omtrent veiligheid verbeterd veiligheidsbewustzijn binnen uw bedrijf, reduceert de kans op incidenten, schade en verzuim. Een onafhankelijke certificering wekt vertrouwen wekken bij potentiële opdrachtgevers, er is een groeiend aantal opdrachtgevers dat deze certificering zelfs verplicht stelt voor toeleveranciers.

 

ISO 9001 Kwaliteits-management

De internationale standaard ISO 9001 is gericht op kwaliteitsmanagement. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een bedrijf aan te kunnen tonen continu inspanningen te verrichten om kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Hiervoor moet een actief kwaliteitsmanagementsysteem operationeel zijn. Een groeiend aantal opdrachtgevers, waaronder gemeenten en overheidsinstanties, stellen deze certificering verplicht.

Er gelden complexe regels om ISO-certificering te verkrijgen. Het toepassen van deze algemeen geformuleerde regels op uw specifieke werksituatie kan een flinke uitdaging zijn. VLVK helpt graag een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten of te verbeteren als er al een systeem in werking is. Vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken wat het belang of aandeel in de kwaliteit is. 

Om een overzicht te krijgen van bedrijfsprocessen en deze te optimaliseren werkt VLVK met het online beheersysteem Manual Master. Hierin worden processen en verantwoordelijkheden overzichtelijk in kaart gebracht, waardoor ingespeeld kan worden op risico’s die zich voordoen in de huidige situatie. Na implementatie kunnen incidenten direct gemeld worden via dit systeem, waarna de verantwoordelijke(n) hier melding van krijgen.  Meer over Manual Master 

Als u continu kwaliteit van producten of diensten wilt waarborgen is een functioneel, praktisch kwaliteitsmanagementsysteem van groot belang. Zo kunt u tijdig inspelen op mogelijke risico’s of kansen die zich voordoen. Met deze internationaal erkende certificering wekt u vertrouwen bij opdrachtgevers en komt u voor meer opdrachten in aanmerking.

KIWA BRL K14020

Nederland is sterk afhankelijk van pompinstallaties en gemalen, het is dus van belang dat deze altijd goed functioneren en dat onderhoud structureel en eenduidig wordt uitgevoerd. KIWA heeft in samenwerking met aannemers en opdrachtgevers de Beoordelingsrichtlijn “Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen”(BRL-K14020) opgesteld. Deze certificering is algemeen erkend en wordt door sommige opdrachtgevers zelfs verplicht gesteld.

In deze richtlijn is vastgesteld wanneer een onderdeel geïnspecteerd dient te worden en of onderdelen nog van voldoende kwaliteit zijn of vervangen dienen te worden. KIWA heeft deze beoordelingsrichtlijn opgesteld en controleert ook actief de naleving hiervan.

VLVK kent de beoordelingsrichtlijn en past deze zo praktisch mogelijk toe op de werkzaamheden die uw bedrijf uitvoert. U hoeft zich niet te verdiepen in de soms taaie regelgeving, VLVK kent regels en vertaalt deze naar de praktijk. Het aanvraagproces kan desgewenst volledig uit handen worden genomen. VLVK maakt een analyse, stelt vast welke punten verbeterd dienen te worden om in aanmerking te komen voor de certificering, dient de aanvraag in en zorgt dat u deze certificering glansrijk behaalt.

Het vastleggen van een universele werkwijze levert veel voordelen op:  Kwaliteit is gegarandeerd, onnodige kosten worden vermeden. Wanneer inspecties eenduidig worden uitgevoerd, kan werk eenvoudig overgedragen worden en wordt het eenvoudiger om samen te werken

 

MANUAL MASTER:
ONline kwaliteits-management

Om een overzicht te creëren van bedrijfsprocessen en deze te optimaliseren werkt VLVK met het online beheersysteem Manual Master. Hierin worden processen en verantwoordelijkheden overzichtelijk in kaart gebracht, waardoor ingespeeld kan worden op risico’s die zich voordoen in de huidige situatie.

Ook is er een kwaliteitsmanagement-module beschikbaar waarmee incidenten direct gemeld kunnen worden. De betrokken verantwoordelijke(n) krijgen hier melding van, zodat er direct actie kan worden ondernomen. Zo blijft er altijd aandacht voor kwaliteit en wordt er efficiënt gewerkt.